Maxim Dumitraş, artist – autoportret de membru

De la Maxim Dumitraş, mai ales sculptor, aşteptam mai curând un desen. Nici n-am primit prea multe vorbe, doar câteva idei bine şlefuite şi numirea câtorva prieteni de arte. Ce nu spune este că Muzeul de Artă Comparată e unic nu doar în Sângeorz, urbe asupra căreia artistul intervine neobosit. Autoportet în 3Q. 

Cum definiţi elitele unei societăţi?

Cred că elitele (din orice ramura a activităţilor umane) trebuie să fie suficient de puternice pentru a putea fi exemplare, pentru a simţi nevoia de a te înscrie in siajul lor. Altfel, orice elită se transformă într-o clică. Elitele trebuie să fie performante, nu geniale.

Care sunt cele mai importante performanţe din propria carieră?

După aproape patruzeci de ani de muncă, aş putea spune că împlinirea cea mai mare este realizarea Muzeului de Artă Comparată din Sângeorz-Băi  şi a Muzeului Alternativ de land-art.  Ar mai fi şi organizarea a peste douăzeci de simpozioane de pictură, sculptură, ceramică şi fotografie, naţionale şi internaţionale, câteva expoziţii personale, câteva lucrări monumentale răspândite prin lume.

Ce potenţiali membri aţi mai recomanda Clubului?

Adrian Chira, Ion Mureşan, Ion Bogdan-Lefter, Pavel Şuşară.

Maxim Dumitraş by modernism.ro

ArtForest 2009 / Dosu Gârciului

Jurnal cultural/ TVR2: MAXIM DUMITRAS – LAND ART – SÂNGEORZ- BĂI 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published.