Dumitru Prunariu, cosmonaut – autoportret de membru

Domnului Dumitru Prunariu i s-au sărbătorit în luna mai 2011 cele trei decenii de când a putut privi Pământul de sus. N-a făcut-o ca turist, ci ca expert – expertiză la care a lucrat şi mai departe şi care îi este recunoscută astăzi la nivel ONU. Autoportret în 3Q. 

Cum definiţi “elitele” unei societăţi?

În mod normal reprezintă un grup de persoane care se remarcă prin calităţi intelectuale superioare sau printr-un statul social sau economic aparte. Într-o societate neperiferizată statutul elitelor este adecvat susţinut şi promovat, înţelegându-se rolul lor benefic în promovarea şi ridicarea standardului naţional şi internaţional al acelei societăţi.

Care sunt cele mai importante performanţe din propria carierã?

a)  finalizarea cu calificative maxime a celor trei ani de pregătire pentru zborul cosmic şi realizarea cu succes a primului zbor cosmic cu participarea unui cetăţean român;
b) Accederea în 1990 la cea mai înaltă poziţie din ierarhia aviaţiei civile române, ministru adjunct al transporturilor şi şef al Departamentului Aviaţiei Civile, reuşind să performez în această poziţie sub conducerea succesivă a patru miniştri, în condiţii de schimbări radicale în plan social şi economic;
c) Preluarea pentru o perioadă de şase ani a conducerii Agenţiei Spaţiale Române (1998-2004), timp în care s-a concretizat şi dezvoltat Programul Spaţial Naţional, s-au solidificat relaţiile cu Agenţia Spaţială Europeană şi s-a semnat primul acord de cooperare între România şi NASA;
d) definitivarea pregătirii profesionale, militare şi strategice prin susţinerea tezei de doctorat, susţinerea examenului de general şi absolvirea Colegiului Naţional de Apărare aproape simultan, în 1999;
e) preluarea în 2004 a postului de ambasador extraordinar şi plenipotenţial al României în Federaţia Rusă, element care a constituit pentru o perioadă determinată un pas diplomatic important în deschiderea şi normalizarea relaţiilor cu Federaţia Rusă;
f) preluarea cu consensul a 65 de state membre a preşedinţiei Subcomitetului Ştiinţific şi Tehnic al Comitetului ONU pentru Utilizarea Paşnică a Spaţiului Extra-atmosferic (COPUOS) pentru perioada 2004-2005;
g) preluarea cu consensul a 70 de state membre a preşedinţiei întregului Comitet ONU pentru Utilizarea Paşnică a Spaţiului Extra-atmosferic (COPUOS) pentru perioada 2010-2011.

Ce potenţiali membri aţi mai recomanda Clubului?

– în aşteptare

Leave a Reply

Your email address will not be published.