Decantări 2011 – cu iz de manifest

De-a lungul anului 2011 au apărut idei noi şi clarificări ale celor iniţiale.

despre concept

Clubul România 2.0 este:
a) o societate a elitelor profesionale, experţi consacraţi şi emergenţi, invitaţi să formuleze idei de dezvoltare şi să intervină profesionist în dezbaterea publică,
b) o modalitate de întâlnire, şi celebrare, a persoanelor remarcabile din ţară şi
c) un incubator de proiecte de dezvoltare.

 • Clubul este o “vitrină” cu elite profesionale. Funcţia e asiguratorie (“N-am plecat toţi din ţară!” sau “Iată, n-am plecat cu totul!”), formativă şi inspiraţională.
 • Scopul fundamental al Clubului este de a lansa soluţii pentru prezent şi propuneri pentru viitor (analize şi recomandări), din zece sectoare: economie-afaceri, mediu-energie, formare-inovaţie, media-cultură, sănătate-familie, comunităţi-minorităţi, oraş-sat, politică-administraţie, locul în regiune şi în lume, expaţi-diaspora.
 • Clubul caută şi promovează idei şi modele de dezvoltare – politici, instituţii ori proiecte pilot, originale sau adaptări ale formulelor altora. Marile întrebări: Care ne sunt problemele, sistemice sau sectoriale? Ce soluţii putem imagina ori adapta? Cum trebuie puse în aplicare?
 • Clubul urmăreşte ca o serie de idei de dezvoltare să ajungă pe agenda publică.
 • În al doilea rând, Clubul va interveni, sistematic, cu poziţii ale membrilor în dezbateri publice relevante pentru dezvoltarea naţională.
 • Unii dintre membri vor lucra la punerea în practică a unor proiecte de dezvoltare concrete – ca un soi de “professionals’ social responsibility”.
 • Clubul aliază asociaţii profesionale, iar unde nu există caută să le agrege. (S-a început cu o adunare a asociaţiilor tinerilor remarcabili.)

    
despre membri

 • Membrii Clubului România 2.0 sunt experţi consacraţi şi emergenţi, din ţară şi din străinătate – majoritatea din societatea civilă şi doar câţiva din administraţie şi politică.
 • Adeziunile la Club nu sunt formale, iar fiecare participă în nume propriu, dincolo de orice afilieri (politice etc.) – există însă şi posibilitatea participării în numele unei organizaţii.
 • Dincolo de participările individuale, Clubul va aduce în sfera o serie de alte organizaţii, inclusiv companii remarcabile.

   
despre întâlniri

 • La întâlnirile Clubului România 2.0 se prezintă mai ales idei de dezvoltare: ce poate fi făcut într-o privinţă.
 • La fiecare întâlnire se analizează măcar o chestiune importantă de pe agenda publică naţională sau internaţională – o serie de concluzii sunt făcute publice.
 • În cadrul unor sesiuni de lucru speciale, unii dintre membri lucrează la punerea în practică a unor proiecte concrete ale Clubului.

  
despre acţiuni

Acţiunile curente ale Clubului sunt:

 • Culegerea şi agregarea de idei de dezvoltare, din ţară şi din lume, pe domeniile de interes ale Clubului – şi promovarea unor idei de dezvoltare (ale membrilor Clubului) pe agenda publică.
 • Întâlniri (lunare) ale membrilor, pentru prezentări de idei şi pentru pronunţarea asupra unor chestiuni de interes general (economice, sociale, politice).
 • Sesiuni de lucru pe grupuri (educaţie etc.) pentru elaborarea unor Memo-uri sectoriale şi pentru punerea în operă a unor proiecte de dezvoltare.
 • Reuniuni de dialog şi lucru în ţară.
 • Forumul România 2.0: întâlnire anuală între experţi consacraţi şi emergenţi, din ţară şi din străinătate, membri şi invitaţi, pentru discuţii pe teme de dezvoltare naţională – plus evidenţierea unor performanţe.

  
despre liste

Clubul România 2.0 constituie cel mai potrivit „juriu” care să evidenţieze/să premieze persoane, organizaţii şi evenimente din România. Clubul alcătuieşte şi întreţine următoarele liste dinamice:

 1. Catalogul Personalităţilor Remarcabile din România – oameni care fac lucruri remarcabile în România sau pentru România, indiferent de domeniu. Secţiune specială: Monştrii sacri.
 2. Catalogul Excelenţei Româneşti din Diaspora – bază de date cu profesionişti români din străinătate, ca modalitate de brain regain prin apelul la expertiza românească din străinătate pentru proiecte din ţară.
 3. Catalogul Companiilor Remarcabile din România – de apreciat pentru obiectul de activitate şi calitatea produselor/serviciilor, amploarea/perspectivele operaţiunilor, investiţia în R&D/HR, proiectele sociale derulate + plata taxelor în ţară.
 4. Catalogul Asociaţiilor Remarcabile din România – de apreciat pentru obiectivele asumate, pentru calitatea/amploarea/perspectivele proiectelor + pentru atragerea de resurse (prin fundraising, servicii etc.).
 5. Catalogul Proiectelor Remarcabile din România – de apreciat pentru originalitate/punere în operă/ impact + sustenabilitate.