Noii membri ai Academiei Române, aleşi în 2013

Hotnews a informat, pe 5 noiembrie 2013:

 Academia Română a ales, prin vot secret, noi membri titulari.

  • Lucian Liviu Albu – Secţia de Ştiinţe economice, juridice şi sociologie
  • Daniel Dăianu – Secţia de Ştiinţe economice, juridice şi sociologie

Membri corespondenţi

  • Prof. univ. Irinel Popescu – Secţia de Ştiinţe medicale

Membri post-mortem

  • Monseniorul Vladimir Ghika
  • Petre Pandrea

#

Asociaţia Ad Astra, dedicată comunităţii oamenilor de ştiinţă români, cerea, pe 15 oct 2013, conducerii Academiei Române, printr-o scrisoare deschisă, ca procesul alegerii noilor membri să fie unul cât mai transparent.

Având în vedere iminenta sesiune de primire a unor noi membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare ai Academiei Române, asociaţia Ad Astra vã supune atenţiei propunerea ca toate persoanele care îşi depun candidatura pentru o astfel de poziţie sã-şi facã publice pe site-ul Academiei, cu cel puţin 60 zile înaintea votului din Adunarea Generalã, documentele prevãzute la Articolul 3 al Regulamentului de primire. Respectiv, recomandarea membrului Academiei Române şi/sau a unei instituţii competente, memoriul de activitate, curriculum vitae, lista publicaţiilor candidatului, precum şi selecţia de 12 lucrãri semnificative.

Suntem convinşi cã prin aceastã mãsurã se va asigura un climat de transparenţã deplinã, iar alegerea de noi membri ai Academiei Române se va face în condiţii de obiectivitate sporitã, aşa cum este de altfel prevãzut în Articolul 1 al Regulamentului pentru primirea de membri în Academia Romanã. Totodatã, se va da şi un exemplu de urmat pentru alte instituţii de importanţã naţionalã.

#

Mediafax, martie 2013: Nicolae Manolescu, care, din 1997, are statutul de membru corespondent al Academiei Române, a fost ales joi membru titular în cadrul Secţiei de filologie şi literatură. Tot în adunarea generală de joi au fost aleşi membri corespondenţi ai Academiei Ileana (Elena) Mălăncioiu (Secţia de filologie şi literatură), Neculai A. Ursu (Secţia de filologie şi literatură), profesorul Wilhelm Dancă (Secţia de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie) şi Mircia Dimitrescu (Secţia de arte arhitectură şi audiovizual). Calitatea de membru de onoare în străinătate a primit-o George Banu (Secţia de arte, arhitectură şi audiovizual).

#

În prezent, Academia Română are 79 de membri titulari, 85 de membri corespondenţi – total 164 -, 32 de membri de onoare din ţară şi 89 de membri de onoare din străinătate – total 121. Noii membri ai Academiei sunt aleşi prin vot secret. Votul secret în Secţiile Academiei, Prezidiul forului şi Adunarea generală a instituţiei se face în mai multe tururi de scrutin. Propunerile secţiilor se înaintează Biroului Prezidiului Academiei Române, iar candidaturile validate de Prezidiul Academiei sunt supuse apoi Adunării generale.

Lista membrilor Academiei Române. (Cât câştigă membrii Academiei Române?)

Scriitori de astăzi care ar merita să fie membri ai Academiei Române – România Literară, 2010

#

Cum s-a schimbat Academia RSR în Academia Română – Jurnalul, 2010