Primele premii Ad Astra pentru Excelență în Cercetare, dedicate cercetătorilor români

Asociaţia Ad Astra a anunțat, la 1 septembrie 2014, câştigătorii primei ediţii a Premiilor Ad Astra (PAA) pentru excelenţă în cercetare. În 2014 au fost acordate 17 premii, din numărul maxim de 24. Dintre premianți, opt au afiliere în România, pentru aceştia premiul având şi o componentă finaciară.

PAA se acordă odată la doi ani şi sunt grupate în două categorii: Excelenţă în Cercetare (EC) şi Excelenţă în Cercetare a Doctoranzilor (ECD), acoperind şase domenii ştiinţifice: Ştiinţe Fizice şi Chimice (SFC), Ştiinţele Vieţii (SV), Ştiinţele Pământului şi Ştiinţele Spaţiale (SPSS), Ştiinţe Inginereşti (SI), Matematică şi Informatică (MI), Știinte Sociale si Discipline Umaniste (SSDU). Pentru fiecare domeniu, în cadrul fiecărei categorii, Ad Astra acordă două premii: unul pentru cercetători care au afilierea la o instituţie din România şi altul pentru cercetători care deţin/au deţinut cetăţenia română şi au afilierea la o instituţie din străinătate.

Spre deosebire de distincţiile ştiinţifice, care se oferă drept recunoaştere a activităţii pe o perioadă de timp îndelungată, PAA evidenţiază numai rezultatele ştiinţifice remarcabile obţinute de candidaţi în ultimii 5 ani. Rezultatele ştiinţifice trebuie să fie recunoscute pe plan internaţional şi documentate prin lucrări publicate în reviste sau edituri de prestigiu.

Juriile Ad Astra (câte unul pentru fiecare din cele şase domenii ştiinţifice) au fost compuse din personalităţi care provin din mediul academic şi/sau de cercetare din România sau din afara ei. Pe site-ul AdAstra se găsesc componenţa juriilor și regulamentul complet al PAA , alături de alte informaţii relevante.

Înfiinţată în anul 2000, Asociaţia Ad Astra reuneşte cercetători români de pretutindeni şi promovează excelenţa în cercetare. Scopul principal al Ad Astra este dezvoltarea cercetării fundamentale în România. În această linie se înscrie şi identificarea şi popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepţionale ale cercetătorilor români din ţară şi din afara ei.

Câştigătorii Premiilor Ad Astra, ediţia 2014:

Ştiinţe Fizice şi Chimice (SFC)

EC – afiliere în România:

Niculina Daniela Hădade (Universitatea Babeş-Bolyai), pentru contribuţiile sale în domeniul chimiei peptidelor, chimiei de bioconjugare, analizei conformaţionale şi microarray.

Interviu Ad Astra cu Niculina Daniela Hădade – Dirijor al Simfoniei Moleculelor 

EC – afiliere în străinătate:

Daniela Wilson (Universitatea din Nijmegen, Olanda), pentru cercetările sale de pionierat în domeniul nanomotoarelor moleculare cu aplicaţii în medicină.

ECD – afiliere în România:

Gabriela Raluca Mocanu (Universitatea Babeş-Bolyai), pentru cercetările sale în domeniul dinamicii câmpurilor magnetice astrofizice.

Interviu Ad Astra cu Gabriela Raluca Mocanu – Despre cercetare şi fizica găurilor negre 

ECD – afiliere în străinătate: – (nu se acordă)

Ştiinţele Vieţii (SV)

EC – afiliere în România: – (nu se acordă)

EC – afiliere în străinătate:

Victor Velculescu (Universitatea Johns Hopkins – Centrul Kimmel de Cancer, S.U.A.), iniţiatorul unei metode revoluţionare de studiu a expresiei genice – SAGE (Serial Analysis of Gene Expression) şi autorul unor tehnologii de mare eficienţă în caracterizarea genomului celulei tumorale cum ar fi cariotiparea digitală sau secvenţierea pe scară largă a genomului tumoral.

ECD – afiliere în România:

Alina Scridon (Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureş), pentru cercetările sale asupra tulburărilor de ritm cardiac.

ECD – afiliere în străinătate:

Irina Armean (European Molecular Biology Laboratory – Institutul European de Bioinformatică, Marea Britanie), pentru elaborarea de metode bioinformatice originale, de mare utilitate în numeroase domenii ale cercetării biologice, inclusiv pentru o mai bună înţelegere a stărilor patologice ale omului.

Ştiinţele Pământului şi Ştiinţele Spaţiale (SPSS)

EC – afiliere în România:

Alida Timar-Gabor (Universitatea Babeş-Bolyai), pentru contribuţiile sale în domeniul datării prin luminiscenţă.

Interviu Ad Astra cu Alida Timar-Gabor – À la recherche du temps perdu 

EC – afiliere în străinătate:

Mihai Ducea (University of Arizona, S.U.A.) pentru contribuţiile sale în domeniile tectonicii, petrologiei şi geochimiei.

Interviu Ad Astra cu Mihai Ducea – Un arheolog al Planetei în mişcare 

ECD – afiliere în România: – (nu se acordă)

ECD – afiliere în străinătate: – (nu se acordă)

Ştiinţe Inginereşti (SI)

EC – afiliere în România: – (nu se acordă)

EC – afiliere în străinătate:

Cătălin Picu (Rensselaer Polytechnic Institute, S.U.A.), pentru identificarea şi caracterizarea mecanismelor asociate degradării accelerate a aliajelor metalice (în principal pe bază de aluminiu şi cupru) ce sunt supuse deformărilor mecanice, precum şi cercetările sale asupra materialelor nanocompozite pe bază de polimeri.

Interviu Ad Astra cu Cătălin Picu – Drumul îngust dintre mecanică şi ştiinţa materialelor, cu mari întrebări împotriva falselor dihotomii 

ECD – afiliere în România: – (nu se acordă)

ECD – afiliere în străinătate: – (nu se acordă)

Matematică şi Informatică (MI)

EC – afiliere în România:

Sergiu Moroianu (Institutul de Matematică al Academiei Române), pentru rezultate inovative în probleme dificile din domeniul Analizei Globale – dintre acestea, în mod special pe cele privind funcţiile zeta și eta.

EC – afiliere în străinătate:

Gavril Farkas (Universitatea Humboldt, Germania), pentru contribuţiile sale asupra unor probleme extrem de complexe privind topologia şi geometria spațiilor de moduli în geometrie algebrică.

ECD – afiliere în România:

Radu T. Ionescu (Universitatea din București), pentru rezultatele obţinute în domeniul informaticii, publicate în reviste şi conferinţe ştiinţifice de top.

ECD – afiliere în străinătate:

Andrei Neguţ (Columbia University, S.U.A., & Institutul de Matematică al Academiei Române), pentru contribuţiile sale în probleme legate de spaţiile Laumon, teoria nodurilor şi teoria sistemelor dinamice.

Ştiinţe Sociale şi Discipline Umaniste (SSDU)

EC – afiliere în România:

Andrei Timotin (Institutul de Studii Sud-Est Europene, Academia Română), pentru studii asupra istoriei gândirii religioase în antichitateatea târzie şi istoria religiei şi culturii în Bizanţ şi sud-estul Europei.

EC – afiliere în străinătate:

Mihai Manea (Massachusetts Institute of Technology, Department of Economics, S.U.A.), specialist în teorie economică.

Interviu Ad Astra cu Mihai Manea – Jocul cu Matematica 

ECD – afiliere în România:

Ilinca Păun Constantinescu (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ,,Ion Mincu”), pentru studii ce privesc recuperarea spaţiului postindustrial şi a mai multor proiecte de recuperare urbană.

Interviu Ad Astra cu Ilinca Păun Constantinescu – Despre moartea şi renaşterea oraşelor 

ECD – afiliere în străinătate:

Andrei Gândilă (University of Alabama in Huntsville, History Department, SUA), specializat în istoria Imperiului Roman, cu un prim interes asupra antichităţii târzii şi evului mediu timpuriu.

Multe felicitări tuturor!