Marian Staș: Atunci, OUG și pentru Bacalaureatul Internațional!

După ce premierul a cerut ministrului Educației să creeze posibilitatea legală de a renunța la doctoratul plagiat, Marian Staș, neobositul avocat al schimbării paradigmei în Educație, a replicat:

Domnule prim-ministru, domnule ministru al Educaţiei Naţionale, mutatis mutandis, ca un prim test de integritate cu dumneavoastră înşivă, vă cer public să consfinţiţi prin aceeaşi O.U.G. introducerea programelor Bacalaureatului Internaţional în şcolile publice din România! Tema este infinit mai simplă decât renunţarea la doctorat, iar esenţa chestiunii e rezumată în paragraful următor:

“Absolvenţii clasei a X-a pot urma programul de diplomă al Bacalaureatului Internaţional, în conformitate cu metodologia Organizaţiei Bacalaureatului Internaţional. Diploma obţinută în urma promovării Bacalaureatului Internaţional este recunoscută şi conferă aceleaşi drepturi cu diploma obţinută în urma promovării examenului naţional de bacalaureat.”

Aici aveţi la dispoziţie, in integrum, odiseea întregului proiect IB în România. În acest moment, ZERO şcoli publice din România oferă vreun program IB! În 2009, Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” din Călăraşi a devenit prima şcoală publică din România care a primit o acreditare IB, pe care nu a putut-o fructifica, din motive politice. Aici aveţi “cazul IB-CNBS”, in extenso.

Leave a Reply

Your email address will not be published.