O idee: Academia cere integrarea culturii folclorice în programa preuniversitară

Academia Română, prin Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, semnalează lipsa unui cadru şi a unui rol bine definit în documentele de planificare a activităţii didactice şi a sistemului de evaluare naţională pentru studierea folclorului şi a trimis, luni, 27 iulie 2015, un memoriu Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, potrivit unui comunicat de presă.

Această întrepridere  a Academiei Române vine în conformitate cu Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene şi cu recentele stipulări oficiale ale Comisiei Europene, care încurajează guvernele statelor membre să se implice în „salvarea şi îmbogăţirea patrimoniilor culturale naţionale”, acestea reprezentând un factor de creştere economică şi de coeziune socială (a se vedea http://ec.europa.eu/culture/library/publications/2014-heritage-communication_en.pdf).

În același timp,  Legea învăţământului  completează viziunea europeană afirmând „principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor culturale ale poporului român” (Art. 3, alineat h).

Mai mult,  în mediul preuniversitar occidental acest aspect pare să se fi dezvoltat armonios, profesorii dispunând de materiale și ghiduri care să îi ajute în activitatea didactică de predare a folclorului.

În acest sens, Academia Română, prin Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice oferirea de consultanţă ştiinţifică de specialitate şi sprijin în redactarea documentelor de fundamentare pentru soluţionarea problemelor privind predarea literaturii populare, sesizate în învăţământul românesc.

Demersul academic se sprijină pe competenţa ştiinţifică a unui important număr de cercetători din mediul academic, profesori universitari şi profesori din învățământul preuniversitar, reuniţi în cadrul Atelierului etno-didactic „Cum şi de ce poate fi predat folclorul”, unde au discutat aplicat despre situația folclorului în programele școlare. Întâlnirea ştiinţifică a fost organizată în perioada 25-26 iunie 2015 de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi al Academiei Române, împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi (http://www.iasi.djc.ro/).

 

Printre recomandările memoriului se remarcă: un număr mai mare de ore pentru literatura populară; adaptabilitatea la contextul actual în predare printr-o îndepărtare de clișeele specifice; compatibilitatea între textele studiate, informația etnografică și tradițiile românești; conștientizarea și asumarea elementelor identității culturale în vederea sporirii toleranței; participarea la activități meșteșugărești; evidențierea interdisciplinarității studiului culturii populare și încurajarea unei atitudini critice în vederea identificării valorilor românești autentice.