1. concept

Rețea de elite profesionale reale, din țară și din diaspora – hibrid între ‘think/do tank’ și ‘network’.

cuvinte-cheie: experți remarcabili, idei de dezvoltare, think/do tank, rețea de rețele.

Rețeaua România 2.0 aduce laolaltă elite reale (vârfuri profesionale, experți remarcabili, consacrați sau emergenți, și, totodată, caractere onorabile) din domenii esențiale pentru dezvoltarea societății:

 • politici-administraţie-politică,
 • societate civilă – comunităţi & minorităţi,
 • economie-industrii-afaceri,
 • mediu,
 • sănătate,
 • educaţie & formare,
 • științe & cercetare,
 • inovare-tehnologii,
 • cultură,
 • media,
 • urbanism,
 • dezvoltare rurală,
 • afaceri europene & relații internaționale,
 • diaspora,
 • expaţi.

#

scopuri

 • promovarea elitelor profesionale – și agregarea lor în rețele pozitive;
 • stimularea/ facilitarea participării elitelor profesionale la ghidarea/ administrarea țării (prin elaborarea de strategii/ politici, și acțiuni de advocacy pentru implementarea acestora) – și la proiecte de dezvoltare concrete.

.
obiective
– activităţi majore

 • promovarea figurilor, ideilor şi proiectelor remarcabile din România, prin diferite modalităţi şi canale – inclusiv în străinătate.
 • angajarea experţilor remarcabili, consacraţi şi emergenţi, în conversațiile naționale relevante și în punerea pe agenda publică a unor teme majore.
 • implicarea elitelor reale în conturarea/ actualizarea ‘proiectului de ţară’ (prin recomandări în direcția ‘strategiei naţionale de dezvoltare’) și în menținerea angajamentului public pentru implementarea acestui proiect, dincolo de guvernări.
 • proiecte de dezvoltare concrete, cu implicarea membrilor Rețelei.

#

Reţeaua România 2.0 se manifestă prin:
•    agregarea de comunități profesionale, paneluri și grupuri de lucru.
•    intervenții, periodice sau ocazionale, în conversații naționale relevante.
•    lucrări editoriale.
•    întâlniri ‘de club’ – şi alte evenimente.
•    campanii publice.
•    iniţierea sau susţinerea unor proiecte de dezvoltare.

#

argument

Dincolo de mantra pieţei, statele/ naţiunile/ societățile au nevoie de design, de viziuni politice şi de strategii economice care să vizeze dezvoltarea socială pe termen lung.

Fiecare guvernare românească dovedeşte că, pentru o dezvoltare mai rapidă, România are mare nevoie să folosească potenţialul de creativitate naţională din afara sistemului formal al deciziei politice.

> Rețeaua România 2.0 se adresează nevoii ca un număr cât mai mare dintre profesioniştii reali, și bineintenționați față de țara lor, să participe la dezvoltarea naţională.

nuanțe

 • Rețeaua RO2.0 adună feluriți performeri, de la antreprenori la artişti, de la politehnişti la medici, de la CEOs la experți emergenți şamd.
 • Dincolo de vreun membership formal, ‘membrii Rețelei R2.0’ sunt ‘noduri în rețea’.
 • Clubul-rețea are o funcţie asiguratorie (“suntem aici – şi aici, şi aici”) şi inspiraţională (“uite că se poate”).
 • Clubul oferă experţilor emergenţi o reţea pozitivă de socializare.
 • Rețeaua RO2.0 își caută membrii în întreaga ţară, cu nuclee și întâlniri “de club” în marile oraşe.
 • Prezentările şi discuţiile din cadrul întâlnirilor “de club” nu se rezumă la politică şi economie – se referă mai ales la chestiunile sociale, vin şi din ştiinţe sau arte șamd.
 • Membrii Rețelei RO2.0 sunt invitaţi să participe la punerea în operă a unor proiecte de dezvoltare concrete.
 • Membrii Reţelei RO2.0 au varii adeziuni politice, reperul politic al clubului este doar Indexul de Dezvoltare Umană.

#

juridic: Activitățile Rețelei România 2.0 sunt derulate prin intermediul Asociației Bucharest UniverCity – fondurile atrase sunt investite în susţinerea unor proiecte de dezvoltare, proprii sau nu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.