2. domenii de interes

Prin experți, idei, activităţi şi proiecte, Rețeaua România 2.0 se preocupă de următoarelor domenii:

 1. serviciul public: politici de dezvoltare, bună guvernare – transparență, responsabilizarea administraţiei…
 2. societate civilă: asociativitate, activism civic, participativitate, solidaritate, incluziune…
 3. domeniul social: servicii sociale…
 4. afaceri-industrii-economie: competitivitate, strategii sectoriale, noi industrii…
 5. mediu: reîmpădurire; protecția apelor; economisire şi reciclare; eficientizarea consumurilor, energii alternative…
 6. sănătate: accesibilitate, viață sănătoasă…
 7. educație & formare: curriculă adecvată necesităților societății/ economiei, statutul profesorilor, formare continuă…
 8. cercetare / inovare: cercetare fundamentală, cercetare-dezvoltare, monetizarea inovațiilor…
 9. cultură: creativitate, arte…
 10. media: presă de calitate…
 11. dezvoltare urbană: regenerare urbană, arhitectură de calitate…
 12. dezvoltare rurală: agricultură sustenabilă, industrii rurale…
 13. afaceri europene: un rol activ în dinamicile UE, participare la reforma UE…
 14. relații internaționale: o voce în regiune, participarea la dinamica relaţiei trans-atlantice, relaţii active cu puterile emergente…
 15. diaspora: implicarea diasporei românești în proiecte pentru și din ţară…
 16. expaţi: implicarea expaților din România în proiecte din ţară…

Leave a Reply

Your email address will not be published.